Komunikat Zarządu PZJJ nr 3 z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

Komunikat dotyczący zwołania i przeprowadzenia

Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu zawiadamia o Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu, który odbędzie się, w dniu 30 czerwca 2019 roku w Hotelu Chopin w Sochaczewie, Romualda Traugutta 21, o godz.: 10:00 w pierwszym terminie oraz o godz.: 10:30 w drugim terminie.

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu został zwołany przez Zarząd PZJJ na podstawie §28 ust. 2 obowiązującego Statutu PZJJ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Delegatów Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, których projekty są dostępne na stronie PZJJ. 

Zarząd PZJJ przypomina, iż zgodnie z §27 i §27a obowiązującego Statutu PZJJ członkowie zwyczajni PZJJ mają prawo być reprezentowani podczas Zjazdu przez wybranych delegatów na 4-letnią kadencję, na walnych zebraniach członków zwyczajnych.

O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien poinformować Zarząd PZJJ.

Regulamin obrad

Porządek obrad