Mistrzostwa Polski Ju Jitsu U12, U15, U18, U21, Senior Ne-Waza, Ne-Waza No Gi, Fighting System, Duo System

Regulamin techniczny

Organizator:
Polski Związek Ju-Jitsu, UKS Dragon Fight Club

Termin i miejsce rywalizacji sportowej:
28-29. 09. 2019 r
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew

Dyscypliny:
Mistrzostwa Polski są rozgrywane w kategoriach U12, U15, U18, U21, Senior w dyscyplinach: Ne-Waza,Ne-Waza No Gi, Fighting System oraz Duo-system, jak również Master w kategoriach M1, M2, M3, W1, W2, W3 w dyscyplinach Ne-Waza, Ne-Waza No Gi oraz Fighting System. Rozegrane zostaną również Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu Niepełnosprawnych w kategorii Senior Ne-Waza.

Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju.
Popularyzacja Ju Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).

Klub Sportowy wystawiający zawodnika w Mistrzostwach Polski musi posiadać licencję PZJJ na rok 2019.

Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem http://sportzona.pl/app/mainpage/jujitsuod dnia 16.09. 2019 r. do dnia 22.09.2019 maksymalnie do godziny 22:00.

Po terminie 22.09.2019 zgłoszenia nie będą możliwe.

W dniu 28 września 2019 r. (sobota) rozegrane zostaną kategorie:

Duo System U12

Duo System U15

Duo System U18

Duo System U21

Duo System Senior

Duo Show U12

Duo Show U15

Duo Show U18

Duo Show U21

Duo Show Senior

Fighting U12

Fighting Senior

Ne-Waza U15

Ne-Waza U18

Ne-Waza U21

Ne-Waza No Gi U12

Ne-Waza No Gi Senior

W dniu 29 września 2019 r. (niedziela) rozegrane zostaną kategorie:

Fighting U15

Fighting U18

Fighting U21

Fighting Master

Ne-Waza U12

Ne-Waza Senior

Ne-Waza Senior Niepełnosprawnych

Ne-Waza Master

Ne-Waza No Gi U15

Ne-Waza No Gi U18

Ne-Waza No Gi U21

Ne-Waza No Gi Master

Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach, ale w przypadku nałożenia się walk nie ma możliwości ich przesuwania. W przypadku nałożenia się walk zawodnik musi wybrać jedną konkurencję.

Harmonogram zawodów:

27 września 2019

16:00 – 19:00 weryfikacja i ważenie zawodników startujących w sobotę 28 września 2019 r.

28 września 2019
8:00 – start zawodów

10:00 – oficjalne otwarcie zawodów z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli władz

16:00 – 19:00 weryfikacja i ważenie zawodników startujących w niedzielę 29 września 2019 r.

29 września 2019
8:00 – start zawodów

10:00 – oficjalne otwarcie zawodów z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli władz

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej;
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawnahttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf);
– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: jujitsu.pl). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

– odpowiedniego ubioru – w przypadku zawodników startujących w dyscyplinie Ne-Waza No Gi konieczne są szorty.

Kategorie wiekowe i wagowe:

Kategorie wiekowe:
– Senior (1998 i starsi)

– U21 (1999-2000-2001)
– U18 (2002-2003-2004)

– U15 (2005-2006-2007)

– U12 (2008-2009)

– Masters:

Mężczyźni
M1 (35 > 40 lat) -70 kg, -85 kg, +85 kg
M2 (41 > 50 lat) -70 kg, -85 kg, +85 kg
M3 (51 > 60 lat) -70 kg, -85 kg, +85 kg

Kobiety
W1 (35 > 40 lat) -62 kg, + 62 kg
W2 (41 > 50 lat) -62 kg, + 62 kg
W3 (51 > 60 lat) -62 kg, + 62 kg

Kategorie wagowe i czasy walk zgodne z przepisami PZJJ dla danej kategorii i formuły http://jujitsu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin_Sportowy_PZJJ2019_05072019.pdf

Zawodnik startuje tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej.

Zasady technikhttp://www.jjif.info/fileadmin/documents/Competition-Ranking/JJAU-BookletFinal-20150927_LQ_.pdf

Startowe oraz termin opłaty startowego:

Opłata startowa wynosi:
– 60 zł dla kategorii U21, Senior i Masters
– 40 zł dla kategorii U12, U15 i U18
– zawodnicy uczestniczący w turnieju U12 Ne Waza No Gi, U15 Ne Waza oraz U15 Ne-Waza No Gi są zwolnieni z opłaty startowej

Opłaty startowej dokonujemy przelewem do dnia 22.09.2019 r na konto:
UKS Dragon Fight Club Sochaczew
96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2
nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do dnia 22.09.2019, w przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone.

Nie ma możliwości opłaty startowego w dniu zawodów.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba że zdecyduje o tym organizator.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Kontakt: Sławomir Cypel slawomir.cypel@o2.pl tel. 603 177 070