Polska Liga Dzieci i Młodzieży

Polska Liga Ju – Jitsu dzieci i młodzieży jest nowatorskim pomysłem zarządu PZJJ. Będzie miała ona charakter otwarty i ma na celu skonsolidowanie ćwiczących w całym kraju, tą bardzo popularną dyscyplinę sportu. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach będących i niebędących członkami PZJJ. Osoby te pozbawione dotąd możliwości rywalizacji sportowej, będą mogły od teraz uczestniczyć w zawodach na terenie całego kraju, które oparte sa o ujednolicone przepisy i regulaminy. Rozmieszczenie poszczególnych edycji Ligii w miastach południowej i centralnej Polski umożliwi uczestnictwo w niej wszystkim chętnym z całego kraju.

Na początku ruszamy z rywalizacja Ne Waza gi i no gi w kategoriach U-12, U-10 i U–8.

Informacje o poszczególnych zawodach umieszczane będą na stronie PZJJ i facebooku.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Po zakończeniu ligi ogłoszone zostaną wyniki poszczególnych kategorii wiekowych i wagowych.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki