Polska Liga Dzieci i Młodzieży

Otwarta krajowa liga Ju Jitsu NeWaza dzieci stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na udział w zawodach sportowych w mającej coraz większą popularności dyscyplinie sportu, jaką jest Ju Jitsu. W celu umożliwienia uczestnictwa jak największej ilości dzieci Zarząd Polskiego Związku Ju Jitsu zdecydował, że uczestnikami mogą być dzieci będące członkami Klubów zrzeszonych i niezrzeszonych w PZJJ, co przyczyni się z pewnością do popularyzacji tej dyscypliny i zwiększenia ilości jej uczestników.

Terminy Zawodów na rok 2018