Szkolenie sędziowskie z zakresu Ju Jitsu Ne Waza w Szczecinie Szkolenie odbędzi

Szkolenie sędziowskie z zakresu Ju Jitsu Ne Waza w Szczecinie Szkolenie odbędzie się 9 czerwca w przeddzień OTK w Szczecinie o godzinie 17:00, przewidziany jest 3 godzinny wykład teoretyczny połączony w dniu następnym to jest 10 czerwca z częścią praktyczną czyli sędziowaniem walk pod okiem wykwalifikowanych sędziów. Osoby, które pozytywnie przejdą szkolenie zostaną wpisane na … Continue reading Szkolenie sędziowskie z zakresu Ju Jitsu Ne Waza w Szczecinie

Szkolenie odbędzi