Szkolenie sędziowskie z zakresu Ju Jitsu Ne Waza w Szczecinie Szkolenie odbędzi

04.05.2017