Statut

W wyniku przeobrażeń w sztukach walki do jakich doszło pod koniec lat 80 i na początku lat 90 powołany został w 1993 roku do życia Polski Związek Ju Jutsu / Ju Jitsu a działający obecnie pod jedną nazwą Polski Związek Ju-Jitsu zwany w skrócie PZJJ. Polski Związek Ju Jitsu posiada osobowość prawną, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000176712. PZJJ może zakładać terenowe jednostki organizacyjne jak również przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji.

Polski Związek Ju Jitsu jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ju Jitsu JJIF oraz Europejskiej Unii Ju Jitsu JJEU. Wszelkie regulaminy sportowe są zunifikowane i zgodne z regulaminami JJIF oraz JJEU. W ramach tych federacji rywalizacja sportowa odbywa się w trzech formułach Ju Jitsu :

Ju Jitsu Duo – ( dawniej Duo system )

Ju Jitsu Fighting – ( dawniej fighting system )

Ju Jitsu Ne Waza

W ramach powyższych dyscyplin organizowane są zawody krajowe w odpowiednich kategoriach wagowych i wiekowych. Zgodnie z ustawą o sporcie PZJJ lub jego plenipotent jest jedynym organizatorem zawodów Ju Jitsu w Polsce pod nazwami:

Mistrzostwa Polski

Puchar Polski

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny – OTK

Kadra Narodowa jest wyłaniana na podstawie ogólnopolskiego rankingu, do którego wliczane są jedynie punkty z  zawodów organizowanych tylko przez PZJJ. Zawodnicy z Kadry Narodowej uczestniczą w międzynarodowych zawodach sportowych w tym Mistrzostwach Świata Ju Jitsu czy Pucharze Świata Ju Jitsu.

PZJJ organizuje również szkolenia oraz staże z trenerami, zgrupowania i obozy Kadry, kursy sędziowskie oraz kursy instruktorów i trenerów sportu w specjalności Ju Jitsu.