, Kluby członkowskie - Polski Związek Ju Jitsu

Kluby członkowskie

Członkiem zwyczajnym PZJJ może być klub sportowy, który zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o sporcie posiada osobowość prawną.

Kluby sportowe mogą działać w formie:

  • uczniowskich klubów sportowych tzw UKS,
  • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje),
  • stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
  • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych gdzie działalnością wiodącą jest działalność sportowa (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

Klub członkowski musi posiadać aktualną licencję PZJJ, którą należy wykupić każdego roku do dnia 31.03 lub w przypadku nowo przyjmowanych klubów do 14 dni od otrzymania dokumentów potwierdzających przyjęcie do PZJJ za kwotę zgodną z uchwaloną aktualną stawką patrz dział – opłaty

Zawodnik klubu członkowskiego musi posiadać aktualną licencję, którą należy wykupić każdego roku  za kwotę zgodną z uchwaloną dla danej grupy wiekowej aktualną stawką patrz dział – opłaty

Kluby członkowskie i/lub jego zawodnicy winni brać czynny udział w rywalizacji sportowej na imprezach PZJJ.

Każdy Klub członkowski musi posiadać instruktora sportu Ju-Jitsu z uprawnieniami wydanymi przez firmę szkoleniową współpracującą z PZJJ.

Wybrani członkowie

UKS Nakano
Brzozowski Klub Sportowy
KWW SATORI
Panteon Mistrzów
Kodokan
UKS Ashihara