Opłaty

Aktualny wykaz opłat licencyjnych PZJJ.

Roczna składka klubowa – 400 zł – płatne do końca lutego, licencje klubowe będą wydawane po opłaceniu składki.
Płatność wniesiona po terminie 15 marca będzie powiększona o 100zł

Roczna licencja zawodnicza

  • Senior – 50zł
  • U21 – 50zł
  • U18 – 40zł
  • U16 – 40zł
  • U14 – 30zł
  • U12 – 30zł

Roczna licencja trenerska – 50 zł

Roczna licencja sędziowska – 50 zł

Aktualne opłaty startowe na zawody PZJJ.

  • Masters, Senior, U21 – 70zł/os.
  • U8, U10, U12, U14, U16, U18 – 60zł/os.
  • Opłata startowa w kolejnej kategorii na tych samych zawodach – płatna 100% (jak wyżej)