Komunikat dot. Pucharu Polski Ju-Jitsu 2020 w Sochaczewie

Organizator:
Polski Związek Ju-Jitsu

Mazowiecki Związek Ju-Jitsu

UKS Dragon Fight Club

Termin i miejsce rywalizacji sportowej:
20.09.2020, Sochaczew, Hala Sportowa MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3

Dyscypliny:
Puchar Polski jest rozgrywane w kategoriach U14, U16, U18, U21, Senior oraz Masters w konkurencjach Ne-Waza i Ne-Waza NoGi.

Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju.
Popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w Pucharze Polski musi posiadać licencję PZJJ na rok 2020.
Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem https://sportzona.pl/app/mainpage/jujitsu/ od dnia 9.09.2020 r do dnia 15.09.2020 r. do godziny 22:00.
Po terminie 15.09.2020 zgłoszenia nie będą możliwe.

– Na halę zawodów wstęp mają tylko zgłoszeni zawodnicy i jeden trener i jeden kierownik ekipy na jeden klub (trenerzy oraz kierownicy ekip wcześniej zgłoszeni i zarejestrowani).

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach JU-JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf);
– oświadczenia o starcie w zawodach, które będzie dostępne w momencie uruchomienia panelu zgłoszeniowego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Harmonogram zawodów:
Ostateczny plan zawodów będzie dostępny po zakończeniu zgłoszeń.

Kategorie wiekowe i wagowe:
Kategorie wiekowe:
– U14 (2007, 2008), – U16 (2005, 2006), – U18 (2003, 2004), – U21 (2000, 2001, 2002), – Seniorzy (1999 oraz starsi)
Kategorie wagowe i czasy walk zgodne z Regulaminem Sportowym PZJJ dla danej kategorii i formuły dostępnym na stronie PZJJ

Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
U14, U16, U18 – 40 zł
U21, Seniorzy – 60 zł
Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – płatny 100%
Termin opłaty startowej upływa z dniem 15.09.2020 (liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie)
Opłatę startową należy uiścić na poniższy numer konta:
UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092
Przelew musi zawierać imię i nazwisko zawodnika za którego jest zrobiony (przy dużej ilości zawodników można przesłać zbiorczą listę zawodników na adres email: slawomir.cypel@o2.pl)

Ważniejsze obostrzenia i zmiany regulaminowe związane z Covid-19
– Zawody odbędą się bez publiczności
– W trakcie zawodów nie wolno zawodnikom i trenerom opuszczać obiektu.

Kategorie wagowe:
U14 – młodzik
dziewczynki: 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
chłopcy: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
U16 – junior młodszy
dziewczynki: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
chłopcy: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
U18 – junior
dziewczynki: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
chłopcy: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
U21 – młodzieżowiec
kobiety: 48, 52, 57, 63, 70, +70
mężczyźni: 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94
Seniorzy
kobiety: 48, 52, 57, 63, 70, +70
mężczyźni: 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94
Mastersi
kobiety: 57, 70, +70
mężczyźni: 69, 77, 85, +85

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj. opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Dodatkowe informacje i zapytania należy kierować pod adres email: slawomir.cypel@o2.pl