Komunikat dot. składek członkowskich

Prosimy wszystkie kluby członkowskie o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich w terminie do dnia 15.04.2023.

Po tym terminie kluby, które nie będą miały opłaconych składek będą automatycznie usuwane z grona członków Polskiego Związku Ju-Jitsu