Komunikat dotyczący konsultacji kadry U21, U18 No Gi PZJJ w ośrodku wczasowym Jontek w Korbielowie w dniach 11.10-13.10.2019r.

Przyjazd i zakwaterowanie zawodników od godz.15.00 do 16.00

Rozpoczęcie konsultacji 11 października treningiem o godz. 16.30

Zakończenie 13 października  obiadem godz. 14.00

Organizator: PZJJ, FC Bytom

Kierownik konsultacji: Anna Dudek – Moskalewicz

Trener opiekun : Marcin Dudek,

Rzeczy niezbędne do zabrania:

– dokument tożsamości, ważna zgoda lekarska na udział w treningach ju jitsu, podpisane oryginały: regulaminu/zgody na udział – proszę wydrukować ze strony ( w przypadku niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie) ! Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się  z niedopuszczeniem osoby do uczestnictwa w konsultacjach. Prosimy o sprawdzenie czy uczestnik ma przy sobie wymagane dokumenty.

– sprzęt treningowy umożliwiający trening na macie i w terenie(  no gi)

– rzeczy do wyjścia w góry( buty, kurtka, czapka itp)

– niezbędne rzeczy osobistego użytku podczas wyjazdu na 3 dniowe konsultacje

Zapewniamy pobyt w pokojach 2 osobowych, pełne wyżywienie, zajęcia praktyczne i teoretyczne, odnowę biologiczna. opiekę fizjoterapeuty,ubezpieczenie NNW i KL.

Organizator odpowiada za osoby niepełnoletnie od godziny 15.00 11 października do godz. 14.00 13 października. Opiekunowie prawni są zobowiązani za przywóz i odbiór niepełnoletnich uczestników konsultacji.

Przyjazd na konsultacje jest równoznaczne z akceptacja klauzuli informacyjnej RODO podanej w komunikacie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Klub Sportowy Fight Club Bytom przetwarza dane osobowe Pana/Pani ( Pana/Pani dziecka/podopiecznego) oraz:

1) administratorem Pani/Pana( Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Klub Sportowy Fight Club Bytom, z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom zwany dalej Klubem.

2) Z administratorem można się skontaktować:

– pisemnie: Klub Sportowy FC Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom

– mailowo: fcbytom@op.pl

– telefonicznie +48 601 596 001

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konsultacji kadry Polski U18 PZJJ – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji konsultacji.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do przeprowadzenia konsultacji.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8) ma Pan/Pani( Pan/Pani dziecka/podopiecznego) prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana( Pana/Pani dziecka/podopiecznego)danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie skreśleniem z konsultacji kadry PZJJ.