Komunikat dotyczący zwołania i przeprowadzenia Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu

Katowice, 19 września 2021 r.

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu zawiadamia o Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu, który odbędzie się, w dniu 03 października 2021 roku w Sali przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego 40 w Bochni, o godz.: 09:00 w pierwszym terminie oraz o godz.: 09:30 w drugim terminie.

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu został zwołany przez Zarząd PZJJ na podstawie §28 ust. 2 obowiązującego Statutu PZJJ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Delegatów Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, których projekty będą dostępne na stronie PZJJ.

Zarząd PZJJ przypomina, iż zgodnie z §27 i §27a obowiązującego Statutu PZJJ członkowie zwyczajni PZJJ mają prawo być reprezentowani podczas Zjazdu przez wybranych delegatów na 4-letnią kadencję, na walnych zebraniach członków zwyczajnych.

O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien poinformować Zarząd PZJJ w formie pisemnej.