KOMUNIKAT dotyczący zwołania i przeprowadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu

 

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu zawiadamia o Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu, który odbędzie się, w dniu 21 października 2018 roku w Hotelu Chopin w Sochaczewie, Romualda Traugutta 21, o godz.: 10:00 w pierwszym terminie oraz o godz.: 10:30 w drugim terminie.

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu został zwołany przez Zarząd PZJJ na podstawie §28 ust. 1 obowiązującego Statutu PZJJ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Delegatów Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, których projekty będą dostępne w najbliższych dniach, na stronie PZJJ, w terminie określonym przez Statut PZJJ.

Zarząd PZJJ przypomina, iż zgodnie z §27 i §27a obowiązującego Statutu PZJJ członkowie zwyczajni PZTW mają prawo być reprezentowani podczas Zjazdu przez wybranych delegatów na walnych zebraniach członków zwyczajnych.

Jednocześnie Zarząd PZJJ informuje, że zgodnie z § 30a ust. 3 obowiązującego Statutu PZJJ: Członkowie zwyczajni PZJJ mogą zgłosić kandydatów na Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu jak również członków Komisji Rewizyjnej najpóźniej 6 października 2018 r.. Zgłoszenia te dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać pisemną rekomendację członka Związku oraz zgodę kandydata.

Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu można zgłosić wcześniej przez członka zwyczajnego związku co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.