Komunikat nr 1 Zarządu na rok 2020

 

 1. Opłaty PZJJ
  Opłaty w 2020 r.
  Składka członkowska 400 zł za rok, płatne do końca lutego,
  po opłaceniu składki członkowskiej klub otrzyma licencje PZJJ.
  Płatność wniesiona po terminie 15 marca będzie powiększona o 100 zł.
  Opłaty licencyjne roczne:
  masters – 30zł
  senior – 50zł
  młodzieżowiec U21 – 50zł
  junior U18 – 30zł
  U16 – 20zł
  U14 – 20zł
  U12, U10, U8 – brak opłat licencyjnych, obowiązek rejestracji w systemie SportZona oraz posiadania aktywnej licencji – według listy imiennej wystawionej przez klub.

Licencja trenerska roczna 50 zł
Licencja sędziowska roczna 50 zł

 1. Opłaty startowe na zawodach PZJJ:
  Zawodnik Masters, Senior, U21 – 60zł
  Zawodnik U18, U16, U14, U12, U10, U8 – 40zł
  Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – płatny 100%

PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465
Przypominamy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
Podstawą wystawienia dokumentów i startu w zawodach jest opłacona składka członkowska klubu oraz opłaty licencyjne trenera i zawodników.

 1. Kadra narodowa
  Podstawą powołania kadr narodowych PZJJ jest Regulamin Powoływania Kadry narodowej i Reprezentantów Kraju.
 2. Klasy sportowe (wystawiane przy wygranej minimum jednej walce)
  Klasa sportowa Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – za zajęcie
  1, 2, 3, 5 miejsca w kat Senior na MŚ, ME, PE – indywidualny, World Games, World Combat Games 1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. A zaliczanych do Challage Cup seniorów oraz MŚ, ME w kategorii Młodzieżowiec, Junior i Kadet.
  Klasa sportowa Mistrzowska (M) – za zajęcie:
  1, 2, 3 miejsca w kat. Senior podczas MP i PP
  1, 2, 3 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas MP
  1, 2 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas PP
  1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. B Seniorów
  1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. A Młodzieżowców i Juniorów
  1 miejsce w kat. Kadet w MP i PP
  Klasa sportowa I – za zajęcie:
  5 miejsca w kat. Senior na MP, PP Seniorów
  1, 2, 3 miejsce OTK Seniorów,
  1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. B Juniorów
 3. Rodzaje współzawodnictwa:
  Jiu-Jitsu Ne waza
  Jiu-Jitsu NeWaza NoGi
  Fighting / bezpośrednia walka /
  Duo System / samoobrona par /
  Duo System Show
  Ju-Jitsu Full Contakt
 4. Kategorie wiekowe (zgodnie z regulaminem)
  Senior 1999 i starsi
  Młodzieżowiec U21 2002, 2001, 2000
  Junior U18 2004, 2003
  U16 2006, 2005
  U14 2008, 2007
 1. Sędziowie na zawody
  Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019, wzorem Światowej Federacji Ju-Jitsu (JJIF) wprowadzony został obowiązek zgłaszania przez kluby sędziów na zawody:
 • każdy klub zgłaszający na zawody

◦ 4-10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 1 sędziego
◦ powyżej 10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 2 sędziów

W razie braku sędziów Klub zobowiązany będzie do wniesienia opłaty 200zł na rzecz organizatora zawodów
Wprowadza się obowiązkowe, bezpłatne szkolenia sędziowskie w ilości jednego rocznie.

 1. Wstępny kalendarz zawodów na rok 2020

Z uwagi na trwające jeszcze prace oraz ustalenia z organizatorami zawodów oraz federacjami kontynentalną i światową kalendarz opublikowany zostanie w późniejszym terminie