Komunikat z dnia 27.12.2017

1. Opłaty PZJJ

Opłaty w 2018 r.

Składka członkowska 400 zł za rok, płatne do 15 marca,

po opłaceniu składki członkowskiej klub otrzyma licencje PZJJ.

Płatność wniesiona po terminie 15 marca jest powiększona o 100 zł.

Opłaty licencyjne roczne:

senior – 30zł,

młodzieżowiec U21 – 20zł,

junior U18 oraz junior młodszy U15 – 10 zł,

według listy imiennej wystawionej przez klub.

Licencja trenerska roczna 30 zł

Licencja sędziowska roczna 30 zł

Na życzenie Klubu wystawimy rachunek.

PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465

Przypominamy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

Podstawą wystawienia dokumentów jest opłacona składka członkowska klubu oraz opłaty licencyjne

2. Kadra narodowa

Podstawą powołania kadr narodowych PZJJ jest Regulamin Powoływania Kadry narodowej
i Reprezentantów Kraju
.

3. Klasy sportowe (wystawiane przy wygranej minimum jednej walce)

Klasa sportowa Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – za zajęcie

1, 2, 3, 5 miejsca w kat Senior na MŚ, ME, PE – indywidualny, World Games, World Combat Games 1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. A zaliczanych do Challage Cup seniorów oraz MŚ, ME w kategorii Młodzieżowiec, Junior i Kadet.

Klasa sportowa Mistrzowska (M) – za zajęcie:

1, 2, 3 miejsca w kat. Senior podczas MP i PP

1, 2, 3 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas MP

1, 2 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas PP

1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. B Seniorów

1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. A Młodzieżowców i Juniorów

1 miejsce w kat. Kadet w MP i PP

Klasa sportowa I za zajęcie:

5 miejsca w kat. Senior na MP, PP Seniorów

1, 2, 3 miejsce OTK Seniorów,

1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. B Juniorów

4. Rodzaje współzawodnictwa:

Fighting / bezpośrednia walka /-Duo System / samoobrona par /

Ju-Jitsu Full Contakt

Jiu-Jitsu Ne waza (Ju-Jitsu Brazylijskie GI i NO GI)

5. Kategorie wiekowe (zgodnie z regulaminem)

Senior 1997 i starsi

Młodzieżowiec U21 2000, 1999, 1998

Junior U18 2003, 2002, 2001

Junior Młodszy U15 2006, 2005, 2004

6. Wstępny Kalendarz Imprez PZJJ na 2018 rok