Komunikat dot. Mistrzostw Polski 2020 w Bochni

Mistrzostwa Polski Ju-Jitsu
4-6.09.2020, Bochnia

 

Organizator:
Polski Związek Ju-Jitsu

Termin i miejsce rywalizacji sportowej:
04-06.09.2020, Bochnia, Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. ks. J. Poniatowskiego 32

Dyscypliny:
Mistrzostwa Polski są rozgrywane w kategoriach U14, U16, U18, U21, Senior oraz Masters w konkurencjach Ju-Jitsu oraz Ju-Jitsu NoGi.
Grupy wiekowe U14 oraz U16 są zaliczane do finałów Systemu Sportu Młodzieżowego.

Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju.
Popularyzacja Ju-Jitsu w Polsce.

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika w Mistrzostwach Polski musi posiadać licencję PZJJ na rok 2020.
Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przez panel rejestracyjny dostępny pod adresem https://sportzona.pl/app/mainpage/jujitsu/ od dnia 10.08.2020 r. do dnia 21.08.2020 do godziny 22:00.
Po terminie 21.08.2020 zgłoszenia nie będą możliwe.

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:
– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji);
– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach JU-JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf);
– oświadczenia o starcie w zawodach, które będzie dostępne w momencie uruchomienia panelu zgłoszeniowego.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Harmonogram zawodów:
Ostateczny plan zawodów będzie dostępny po zakończeniu zgłoszeń i korekt list startowych.

Kategorie wiekowe i wagowe:
Kategorie wiekowe:
– U14 (2007, 2008), – U16 (2005, 2006), – U18 (2003, 2004), – U21 (2000, 2001, 2002), – Seniorzy (1999 oraz starsi)
Kategorie wagowe i czasy walk zgodne z Regulaminem Sportowym PZJJ dla danej kategorii i formuły dostępnym na stronie PZJJ

Startowe oraz termin opłaty startowego:
Opłata startowa wynosi:
U14, U16, U18 – 40 zł
U21, Seniorzy – 60 zł
Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – płatny 100%
Termin opłaty startowej upływa z dniem 24.08.2020 (liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie)
Opłatę startową należy uiścić na poniższy numer konta:
Polski Związek Ju-Jitsu
PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465
Przelew musi zawierać imię i nazwisko zawodnika za którego jest zrobiony (przy dużej ilości zawodników można przesłać zbiorczą listę zawodników na adres email: info@jujitsu.pl)

Ważniejsze obostrzenia i zmiany regulaminowe związane z Covid-19
– Zawody odbędą się bez publiczności
– Na hale sportową będą mogli wejść tylko zgłoszeni zawodnicy i ich trenerzy oraz kierownicy ekip zgłoszeni przez system sportzona w wyznaczonych godzinach dla danej grupy wiekowej i wagowej.
– Ważenie zawodników odbędzie się przed samą walką (zawodnicy wychodzący do pierwszej walki będą się ważyć przy stoliku sędziowskim)
– Po zakończonych rozgrywkach danej grupy wiekowej i konkurencji wszyscy zawodnicy i trenerzy opuszczają obiekt.
– W trakcie zawodów nie wolno zawodnikom i trenerom opuszczać obiektu.

Kategorie wagowe:
U14 – młodzik
dziewczynki: 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
chłopcy: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
U16 – junior młodszy
dziewczynki: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
chłopcy: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
U18 – junior
dziewczynki: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
chłopcy: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
U21 – młodzieżowiec
kobiety: 48, 52, 57, 63, 70, +70
mężczyźni: 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94
Seniorzy
kobiety: 48, 52, 57, 63, 70, +70
mężczyźni: 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94
Mastersi
kobiety: 57, 70, +70
mężczyźni: 69, 77, 85, +85

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj. opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Opłata startowa nie jest zwrotna.
Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.
Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Dodatkowe informacje i zapytania należy kierować pod adres email: info@jujitsu.pl