Komunikat Zarządu na rok 2019

1. Opłaty PZJJ
Opłaty w 2019 r.
Składka członkowska 300 zł za rok, płatne do 15 marca,
po opłaceniu składki członkowskiej klub otrzyma licencje PZJJ.
Płatność wniesiona po terminie 15 marca jest powiększona o 100 zł.
Opłaty licencyjne roczne:
senior – 50zł
młodzieżowiec U21 – 50zł
junior U18 – 30zł
junior młodszy U15 – 10 zł
U12, U10, U8 – brak opłat licencyjnych,
według listy imiennej wystawionej przez klub.
Licencja trenerska roczna 50 zł
Licencja sędziowska roczna 50 zł

2. Opłaty startowe na zawodach PZJJ:
Zawodnik Senior, U21 – 60zł
Zawodnik U18, U15, U12, U10, U8 – 40zł
Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – 50%

PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465
Przypominamy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
Podstawą wystawienia dokumentów jest opłacona składka członkowska klubu oraz opłaty licencyjne

3. Kadra narodowa
Podstawą powołania kadr narodowych PZJJ jest Regulamin Powoływania Kadry narodowej
i Reprezentantów Kraju.

4. Klasy sportowe (wystawiane przy wygranej minimum jednej walce)
Klasa sportowa Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – za zajęcie
1, 2, 3, 5 miejsca w kat Senior na MŚ, ME, PE – indywidualny, World Games, World Combat Games 1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. A zaliczanych do Challage Cup seniorów oraz MŚ, ME w kategorii Młodzieżowiec, Junior i Kadet.
Klasa sportowa Mistrzowska (M) – za zajęcie:
1, 2, 3 miejsca w kat. Senior podczas MP i PP
1, 2, 3 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas MP
1, 2 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas PP
1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. B Seniorów
1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. A Młodzieżowców i Juniorów
1 miejsce w kat. Kadet w MP i PP
Klasa sportowa I – za zajęcie:
5 miejsca w kat. Senior na MP, PP Seniorów
1, 2, 3 miejsce OTK Seniorów,
1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. B Juniorów

5. Rodzaje współzawodnictwa:
Fighting / bezpośrednia walka /
Duo System / samoobrona par /
Duo System Show
Ju-Jitsu Full Contakt
Jiu-Jitsu Ne waza (Ju-Jitsu Brazylijskie GI i NO GI)

6. Kategorie wiekowe (zgodnie z regulaminem)
Senior 1998 i starsi
Młodzieżowiec U21 2001, 2000, 1999
Junior U18 2004, 2003, 2002
Junior Młodszy U15 2007, 2006, 2005

7. Obowiązek posiadania licencji
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 wprowadzony zostanie system SportZona.
System ten służyć będzie do nadzoru rejestracji klubów, zarządzania licencjami oraz pracy związku.

8. Nowe zasady
Z dniem 1 stycznia 2019, wzorem Światowej Federacji Ju-Jitsu (JJIF) wprowadza się następujące zmiany:
• każdy klub zgłaszający na zawody

◦ 4-10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 1 sędziego
◦ powyżej 10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 2 sędziego

W razie braku sędziów Klub zobowiązany będzie do wniesienia opłaty 200zł na rzecz organizatora zawodów
Wprowadza się obowiązkowe, bezpłatne szkolenia sędziowskie w ilości jednego rocznie.
W 2019 roku zorganizowane zostaną dwa szkolenia

9. Wstępny kalendarz zawodów na rok 2019

Dostępny na stronie internetowej PZJJ w zakładce Kalendarz Imprez