Komunikat Zarządu PZJJ na rok 2021

Komunikat Zarządu na rok 2021

 1. Opłaty PZJJ

Opłaty w 2021 r.

Składka członkowska 400 zł za rok, płatne do końca lutego,

po opłaceniu składki członkowskiej klub otrzyma licencje PZJJ.

Płatność wniesiona po terminie 15 marca będzie powiększona o 100 zł.

Opłaty licencyjne roczne:

 • senior – 50zł
 • młodzieżowiec U21 – 50zł
 • junior U18 , U16 – 40zł
 • U14, U 12 – 30zł
 • U10, U8 – brak opłat licencyjnych, obowiązek rejestracji w systemie SportZona oraz posiadania aktywnej licencji – według listy imiennej wystawionej przez klub.
 • Licencja trenerska roczna 50 zł
 • Licencja sędziowska roczna 50 zł
 1. Opłaty startowe na zawodach PZJJ:

Zawodnik Masters, Senior, U21 – 70zł

Zawodnik U18, U16, U14, U12, U10, U8 – 60zł

Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – płatny 100%

 

PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465

Przypominamy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

Podstawą wystawienia dokumentów i startu w zawodach jest opłacona składka członkowska klubu oraz opłaty licencyjne trenera i zawodników.

 1. Kadra narodowa

Podstawą powołania kadr narodowych PZJJ jest Regulamin Powoływania

Kadry narodowej i Reprezentantów Kraju.

 1. Klasy sportowe (wystawiane przy wygranej minimum jednej walce)

Klasa sportowa Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – za zajęcie

1, 2, 3, 5 miejsca w kat Senior na MŚ, ME, PE – indywidualny, World Games, World Combat Games 1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. A zaliczanych do Challage Cup seniorów oraz MŚ, ME w kategorii Młodzieżowiec, Junior i Kadet.

Klasa sportowa Mistrzowska (M) – za zajęcie:

1, 2, 3 miejsca w kat. Senior podczas MP i PP

1, 2, 3 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas MP

1, 2 miejsca w kat. Młodzieżowiec i Junior podczas PP

1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. B Seniorów

1, 2, 3 miejsca na Turniejach Międzynarodowych kat. A Młodzieżowców i Juniorów

1 miejsce w kat. Kadet w MP i PP

Klasa sportowa I – za zajęcie:

5 miejsca w kat. Senior na MP, PP Seniorów

1, 2, 3 miejsce OTK Seniorów,

1, 2, 3 miejsce na Turniejach Międzynarodowych kat. B Juniorów

 1. Rodzaje współzawodnictwa:

Jiu-Jitsu Ne waza

Jiu-Jitsu NeWaza NoGi

Fighting / bezpośrednia walka /

Duo System / samoobrona par /

Duo System Show

Ju-Jitsu Full Contakt

 1. Kategorie wiekowe (zgodnie z regulaminem)

Senior 2000 i starsi

Młodzieżowiec U21 2003, 2002, 2001,

Junior U18 2005, 2004

U16 2007, 2006

U14 2009, 2008

 1. Sędziowie na zawody

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019, wzorem Światowej Federacji Ju-Jitsu (JJIF) wprowadzony został obowiązek zgłaszania przez kluby sędziów na zawody:

każdy klub zgłaszający na zawody

◦ 4-10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 1 sędziego

◦ powyżej 10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 2 sędziów

W razie braku sędziów Klub zobowiązany będzie do wniesienia opłaty 200zł na rzecz organizatora zawodów

Wprowadza się obowiązkowe, bezpłatne szkolenia sędziowskie w ilości jednego rocznie.

 1. Wstępny kalendarz zawodów na rok 2021

Z uwagi na trwające jeszcze prace oraz ustalenia z organizatorami zawodów oraz federacjami kontynentalną i światową kalendarz opublikowany zostanie w późniejszym terminie