Komunikat Zarządu PZJJ na rok 2022

Komunikat Zarządu na rok 2022

  1. Opłaty PZJJ

Opłaty w 2022 r.

Składka członkowska 400 zł za rok, płatne do końca lutego,

po opłaceniu składki członkowskiej klub otrzyma licencje PZJJ.

Płatność wniesiona po terminie 15 marca będzie powiększona o 100 zł.

Opłaty licencyjne roczne:

  • senior – 50zł
  • młodzieżowiec U21 – 50zł
  • junior U18 , U16 – 40zł
  • U14, U 12 – 30zł
  • U10, U8 – brak opłat licencyjnych, obowiązek rejestracji w systemie SportZona oraz posiadania aktywnej licencji – według listy imiennej wystawionej przez klub.
  • Licencja trenerska roczna 50 zł
  • Licencja sędziowska roczna 50 zł
  1. Opłaty startowe na zawodach PZJJ:

Zawodnik Masters, Senior, U21 – 70zł

Zawodnik U18, U16, U14, U12, U10, U8 – 60zł

Każdy kolejny start w innej kategorii na tych samych zawodach – płatny 100%

 

PKO BP II/O Katowice nr 08 1020 2313 0000 3102 0117 4465

Przypominamy również o uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

Podstawą wystawienia dokumentów i startu w zawodach jest opłacona składka członkowska klubu oraz opłaty licencyjne trenera i zawodników.

3. Rodzaje współzawodnictwa:

Jiu-Jitsu Ne waza

Jiu-Jitsu NeWaza NoGi

Fighting / bezpośrednia walka /

Duo System / samoobrona par /

Duo System Show

Ju-Jitsu Full Contakt

4. Kategorie wiekowe (zgodnie z regulaminem)

Senior 2001 i starsi

Młodzieżowiec U21 2004, 2003, 2002,

Junior U18 2006, 2005

U16 2008, 2007

U14 2010, 2009

5. Sędziowie na zawody

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019, wzorem Światowej Federacji Ju-Jitsu (JJIF) wprowadzony został obowiązek zgłaszania przez kluby sędziów na zawody:

każdy klub zgłaszający na zawody

◦ 4-10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 1 sędziego

◦ powyżej 10 zawodników zobowiązany jest do wystawienia na zawody 2 sędziów

W razie braku sędziów Klub zobowiązany będzie do wniesienia opłaty 200zł na rzecz organizatora zawodów

Wprowadza się obowiązkowe, bezpłatne szkolenia sędziowskie w ilości jednego rocznie.

6. Wstępny kalendarz zawodów na rok 2022

Z uwagi na trwające jeszcze prace, ustalenia z organizatorami zawodów oraz federacjami kontynentalną i światową jak również aktualna sytuacją związaną z pandemią COVID-19 kalendarz opublikowany zostanie w późniejszym terminie