Komunikat Zarządu PZJJ nr 1/2019

Zgodnie z komunikatem Zarządu na rok 2019 z dnia 28 grudnia 2018 Zarząd PZJJ informuje, iż do 14 dni przed zawodami, których organizatorem jest PZJJ każdy klub zobowiązany jest do podania listy sędziów gotowych sędziować na danych zawodach, zgodnie z ilością startujących zawodników.

Z listy tej Komisja Sędziowska PZJJ powoła skład sędziowski na zawody, który z kolei zostanie ogłoszony na stronie internetowej PZJJ.

Listę sędziów należy każdorazowo przesłać na adres email: sedziowie@jujitsu.pl