Komunikat Zarządu PZJJ nr 2/2019

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZJJ wszystkie kluby/stowarzyszenia będące członkami PZJJ lub chcące nimi zostać, musza posiadać instruktora/trenera który ma uprawnienia wydane przez PZJJ. Rok 2018 był rokiem przejściowym, natomiast w bieżącym roku kluby, które nie maja takich instruktorów musza te braki uzupełnić. W przypadku posiadania uprawnień wydanych przez instytucje inne niż PZJJ, Zarząd PZJJ może uprawnienia takie zaakceptować, po uprzednim wysłaniu wniosku z uzasadnieniem przez zainteresowane podmioty.