Rezygnacja i powołanie nowych członków Zarządu PZJJ

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu informuje, iż w dniu 03 marca 2017 roku, wpłynęły do Związku:
1) rezygnacja Pana Dariusza Hajewskiego z funkcji członka zarządu i Wiceprezesa PZJJ ds. Sportu, datowana na dzień 02 marca 2017 roku,
2) rezygnacja Pana Szymona Szotka z funkcji członka zarządu i zarazem Sekretarza Generalnego PZJJ, datowana na dzień 02 marca 2017 roku.

Uwzględniając fakt, iż dotychczasowa formuła współpracy z w/w osobami została wyczerpana, na posiedzeniu Zarządu PZJJ w składzie:
1. Tomasz Knap
2. Sławomir Cypel
3. Grzegorz Skibniewski
4. Grzegorz Obłękowski
5. Bartłomiej Piech
i w obecności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku – Szymona Deręgowskiego,

– w dniu 05 marca 2017 roku, zatwierdzono złożone przez p. Dariusza Hajewskiego i Szymona Szotka rezygnacje, ze skutkiem od dnia 02 marca 2017. Tym samym, z tą datą przestali oni pełnić swoje funkcje.

Jednocześnie, na podstawie § 24 Statutu Polskiego Związku Ju-Jitsu, na w/w posiedzeniu Zarządu, w miejsce ustępujących członków wybrano:
1) Pana Pawła Bączkowskiego, na funkcję członka zarządu i Wiceprezesa PZJJ ds. Sportu.
2) Pana Mateusza Paczyńskiego, na funkcję członka zarządu i Sekretarza Generalnego PZJJ.

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jitsu dziękuje Dariuszowi Hajewskiemu i Szymonowi Szotkowi za dotychczasową współpracę, a nowo wybranym członkom składa serdeczne gratulacje.