Regulamin Powoływania do Kadry

Zarząd PZJJ informuje, że dnia 08.04.2017 na posiedzeniu Zarządu został zatwierdzony i uchwalony Regulamin Powoływania do Kadry.