Zawiadomienie – Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZJJ oraz Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów PZJJ

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Polskiego Związku Ju-Jiitsu informuje Państwa o zwołaniu:

 

  • Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Komisji Rewizyjnej.
  • Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd PZJJ sprawozdania z działalności PZJJ oraz rocznego sprawozdania finansowego.

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZJJ

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Zebranie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 roku.

I termin – godz. 17:00 II termin – godz. 17:30

 

Adres:

Sochaczew, ul.1 maja 21, Kramnice Miejskie, II piętro, Sala konferencyjna

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez siebie Porządkiem obrad, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów PZJJ

 

Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Zebranie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 roku.

I termin – godz. 19:00 II termin – godz. 19:30

 

Adres:

Sochaczew, ul.1 maja 21, Kramnice Miejskie, II piętro, Sala konferencyjna

 

Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez siebie Porządkiem obrad, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Ju-Jitsu mamy zaszczyt zaprosić Panią/Pana na Nadzwyczajny oraz Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Ju-Jitsu, które odbędą się 16 czerwca 2017 roku w Sochaczewie

 

Zarząd

Polskiego Związku Ju-Jitsu

 

Załączniki:

  1. Projekt Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZJJ;
  2. Projekt Porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów PZJJ