Jedynym organizatorem kursów trenerskich oraz instruktorskich jest Polski Związe

21.08.2017