Kurs Trenera drugiej klasy o specjalizacji JU-JITSU Polska Federacja Sportu Pow

09.10.2017