Przedstawiciele PZJJ na Walnym Zgromadzeniu Członków Międzynarodowego Komitetu Reprezentantów Międzynarodowej Federacji Ju-Jitsu (JJRIC)

13.03.2018